Amenzi pentru lipsa autorizației de construire în zona protejată de lege

În primele 8 luni ale anului 2022, polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal al Direcției Generale Poliția Locală Arad au aplicat 191 amenzi contravenționale, respectiv au întocmit 16 sesizări penale pentru lipsa autorizației de construire în zona protejată de lege.
 
Amenzile au fost determinate de nerespectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificări și completări ulterioare (137 amenzi în cuantum de 215.500 lei), Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată cu modificări și completări ulterioare (37 amenzi în cuantum de 45.000 lei), respectiv HCLM nr.136/2020 privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură (17 procese-verbale în cuantum de 29.200 lei).
Tot în această perioadă polițiștii locali cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții au notificat mai multor proprietari de imobile obligația respectării dispozițiilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificări și completări ulterioare și au înștiințat Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC Arad) privind starea de degradare clădirilor în cauză.
 
Conform HCLM nr. 235/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pentru clădirile/terenurile neîngrijite și terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutivi de pe raza municipiului Arad au fost transmise somații unui număr de 250 proprietari, care urmează a fi supraimpozitați în situația în care nu procedează la renovarea fațadelor.
 
Cele mai multe abateri de la normele legale în vigoare sancționate de către polițiștii locali, din cadrul Serviciului Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal se referă la următoarele aspecte:
– lipsa/nerespectarea autorizației de construire;
– împiedicarea/sustragerea efectuării controlului prin interzicerea accesului organelor de control abilitate;
– neaducerea terenului la starea inițială de către investitor după terminarea lucrărilor prevăzute în autorizația de construire;
– lipsa autorizației de construire sau aviz de publicitate;
– realizare săpătură fără aviz/nerespectarea termenului prevăzut în aviz;
– utilizarea materialului din săpătură în alte scopuri decât cel prevăzut în aviz;
– lucrări de branșament pe domeniul public;
– neaducerea terenului la forma și starea inițială conform lucrărilor avizate.

Sursa: Realitatea de Arad

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.