Marți, 22 octombrie, se împlinesc 190 de ani de la instalarea primului episcop român al Aradului.

Conform unui material publicat decătre profesorul Horia Truță pe site-ul Bibliotecii Județene A.D. Xenopol din Arad, pe data de 22 octombrie „1829 – A fost instalat primul episcop român al Aradului, Nestor Ioanovici (1829-1830). Evenimentul a prilejuit iniţierea unor ample festivităţi, Senatul oraşului preocupându-se de cazarea invitaţilor iar funcţionarii, în frunte cu primarul și comitele suprem, au luat parte la ceremonii. În timpul scurtei sale păstoriri de un an şi câteva zile, episccopul Nestor Ioanovici, s-a ocupat de obişnuitele probleme administrative ale eparhiei şi de soarta preoţilor, intervenind pentru ca aceştia să nu mai fie bătuţi şi închişi. În acelaşi timp, alegându-şi colaboratorii cu multă atenţie, cu sprijinul lor, a luat măsuri energice pentru disciplinarea clerului de mir”, se mai arată pe pagina de inernet a bibliotecii din Arad.