Scandalul gunoiului din Arad continuă. Dupăce directorul Asociației de Dezvoltare Intercomuitară Deșeuri Arad, Adrian Țolea, a acuzat, joia trecută, o serie de nereguli la colectarea deșeurilor din aproape tot județul, miercuri, directorul Asociației a formulat alte acuze grave, de această dată amenințând că va sesiza Poliția.

Adrian Țolea spune că potrivit statului, „actele Asociației se țin la sediul ADI Deșeuri, dar susține că dosarul care conține actele cu privire la ședința AGA din data de 13.12.2018, nu se află la sediul Asociației și nu există niciun proces verbal de predare a lor către aparatul tehnic al Asociației, către terți sau personae fizice”.

Țolea mai susține că, la nivel informal, a aflat că „acest dosar se află în seiful din biroul lui Gheorghe Stoian, administratorul public al județului, în incinta sediului Consiliului Județean Arad, în condițiile în care Gheorghe Stoian nu este membru AGA, angajat al ADI Deșeuri Arad și nu există nicio decizie a autorităților legată administratorul public”.

În aceste condiții, Adrian Țolea, susține că aparatul tehnic pe care îl coordonează „nu poate pune în aplicare Hotărârile AGA din 13.12.2018, hotărâri între care se află și cele cu referire la bugetul pe anul 2019”.

În condițiile în care actele menționate nu revin la sediul Asociației, până cel târziu în 17.01.2019, ora 10.00, Adrian Țolea susține că va informa Poliția despre lipsa documentelor.

Consiliul Județean Arad nu a prezentat un punct de vedere până în acest moment.

ACUZELE COMPLETE

Subsemnatul Adrian Țolea, având calitatea de Director Executiv al Asociației, prin prezenta vă informez următoarele:

· Având în vedere prevederile art. 25, alin. (3) din Statutul Asociației, actele Asociației se țin la sediul ADI SIGD Arad din B-dul. Revoluției nr. 81;

· Am constatat că dosarul care conține actele cu privire la ședința AGA din data de 13.12.2018, nu se află la sediul Asociației și nu există niciun proces verbal de predare a lor către aparatul tehnic al Asociației, către terți sau personae fizice;

· La nivel informal am aflat că acest dosar se află în seiful din biroul domnului Gheorghe Stoian – administrator public, în incinta sediului Consiliului Județean Arad iar dl. Stoian nu este membru AGA, angajat al ADI SIGD Arad și nu există nicio decizie CD sau AGA legată de dl. Stoian și actele Asociației;

· În aceste condiții aparatul tehnic pe care-l coordonez nu poate pune în aplicare Hotărârile AGA din 13.12.2018, hotărâri între care se află și cele cu referire la bugetul pe anul 2019.

În condițiile în care actele menționate nu revin la sediul Asociației, până cel târziu în 17.01.2019, ora 10.00, voi informa Poliția despre lipsa lor, în conformitate cu atribuțiile din fișa postului și decizia instanței.

Arad, la 16.01.2019