Arad: Se caută asistenți maternali profesioniști. Condițiile complete

4 noi posturi de asistenți maternali profesioniști sunt scoase la concurs decătre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad în cadrul unui proiect co-finanațat cu fonduri europene.

Proiectul, care a început anul trecut, când au fost angajați alți 4 asistenți maternali, prevede ca anual, timp de 5 ani, să fie angajați câte 4 asistenți maternali care vor avea în grijă copii cu vârsta cuprinsă între 0 -18 ani.

Conform director general al DGASPC Arad, Erika Stark, „pentru atingerea obiectivului, DGASPC Arad face apel către persoanele cu domiciliul stabil pe raza judeţului și care doresc să devină asistenţi maternali profesionişti să se prezinte la sediul secundar al instituției, de pe strada Iustin Marșieu nr. 22 A- Serviciul Management de Caz pentru Copii – Asistență Maternală, pentru informaţii suplimentare privind procedura de obţinere a atestatului de asistent maternal.

Cei interesați trebuie să îndeplinească o serie de condiții. Mai multe informații puteți afla la la numărul de telefon: 0257/250325, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, Serviciul Management de Caz pentru Copii – Asistență Maternală.

Începând cu anul 2019, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad este partener în cadrul proiectului ”TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod 127169, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, al cărui beneficiar este Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Astfel, DGASPC Arad angajează pe parcursul a 5 ani, cât este perioada de derulare a proiectului, câte 4 asistenți maternali/an, care vor avea în grijă copii cu vârsta cuprinsă între 0 -18 ani.

Condițiile cerute

Pot fi atestate ca și asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:
– au domiciliul pe raza județului Arad
– au capacitate deplină de exercitiu
– au absolvit minim 10 clase
– au vârsta cuprinsă între 25-52 ani
– prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi
– au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţiile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament
– solicitanții și persoanele care locuiesc împreună cu aceștia nu au suferit condamnări pentru săvârșirea unor infracțiuni
– au acceptul întregii familii cu care locuiesc, de a primi şi ocroti 2 copii în casa lor
– au urmat cursurile de formare profesională organizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad

Cine nu poate fi asistent material profesionist

NU poate fi asistent maternal profesionist:
– persoana care a suferit o condamnare prin hotărăre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvărșirea cu intenție a unei infracțiuni
– părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă
– persoana care suferă de boli cronice transmisibile