18.061 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 7.031.014,5 lei au fost aplicate în cursul anului 2022 de către polițiștii locali, în temeiul atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare, astfel :
 
 În topul faptelor contravenționale s-au aflat în anul 2022 cele privind circulația pe drumurile publice. Astfel, în decursul anului, pe linia circulației rutiere s-au întocmit 8.470 procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, în principal pentru oprire și staționare interzisă (OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice având Regulament de aplicare aprobat prin HG nr.1391/2006). Dintre acestea, au fost identificate 3.034 situații de oprire în zone marcate cu indicatorul ”Oprire interzisă”, precum și pe trotuar (753), în stațiile de autobuz (482), în arealul trecerilor de pietoni (369 cazuri), precum și în alte locuri nepermise (595), conform reglementărilor legale (piste de bicicletă, stații de taxi, linii de tramvai sau intersecții).
 
Totodată a fost supravegheată și circulația în zone marcate cu ”Acces interzis”, precum și oprirea pe banda de circulație, aplicându-se 673 procese-verbale. Staționarea în locurile interzise a fost sancționată în 2.495 situații. Nu mai puțin de 1952 procese verbale au fost încheiate șoferilor care au ales să staționeze anul trecut pe pistele de biciclete.
 
 Tot în domeniul circulației pe drumurile publice, în anul 2022 au fost supravegheați și ceilalți participanți la trafic, inclusiv pietonii. Astfel, pentru încălcarea normelor care vizează pietonii/bicicliștii/pasagerii pe trotinete/tracțiune animală, s-au aplicat 69 sancțiuni.
 
Sumele reprezentând contravaloarea amenzilor contravenționale din domeniul circulației pe drumurile publice în anul 2022 sunt de 2.280.085 lei, având cea mai mare pondere în structura faptelor contravenționale penalizate.
 
 În ceea ce privește aplicarea Regulamentului de acces și circulație a utilajelor și autovehiculelor de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t, aprobat prin HCLM Arad nr.303/2016, încălcarea acestuia a determinat aplicarea a 708 sancțiuni, suma stabilită fiind de 705.200 lei.
 
 În exercitarea atribuțiilor încredințate în baza reglementărilor legale, polițiștii locali au urmărit și modul de respectare a altor acte normative, sancțiunile aplicate fiind:
 
 109 procese verbale, valoarea amenzilor 131.000 lei (Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap);
381 sancțiuni, în sumă de 89.450 lei (HCLM Arad 510/2019 HCLM 510/2019 privind aprobarea documentației de atribuire a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a zonelor de parcare cu plată din municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule către S.C. RECONS SA Arad).
 
În domeniul ordinii publice, polițiștii locali au acționat în permanență conform atribuțiilor specifice, pentru depistarea și sancționarea persoanelor care încalcă normele legale, cele mai multe amenzi aplicându-se pentru situațiile prevăzute de Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.
 
 Pe parcursul anului 2022, au fost sancționate 3.037 de fapte care încalcă normele mai sus menționate, însumând 971.615 lei, cele mai multe procese-verbale (1.044) întocmindu-se pentru apelarea în mod repetat la mila publicului, urmată de atragerea de persoane în vederea practicării de raporturi sexuale pentru a obține foloase materiale (839), respectiv consumul de băuturi alcoolice în locuri publice (639).
 
Au mai fost sancționate și persoane care au săvârșit în public fapte, acte sau gesturi obscene, au solicitat intervenția organelor specializate fără motiv întemeiat, au lăsat în libertate ori fără supraveghere animale care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri, au provocat ori au participat efectiv la scandal în locuri sau localuri publice, au tulburat liniștea locuitorilor și locatarilor, au refuzat să se legitimeze în fața organelor însărcinate cu menținerea ordinii publice, împiedicându-le să-și exercite sarcinile de serviciu, au îndemnat minorii la săvârșirea unor contravenții (515 situații).

Sursa: Realitatea de Arad