Arad: AUDIO Bani pentru ca Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad să nu intre în colaps financiar. Facturi neachitate chiar și din martie. Ajutorul a venit de la Consiliul Județean

Consiliul Județean Arad a alocat, joi, 6.135.000 de lei Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad pentru acoperirea mai multor cheltuieli urgente ale celei mai mari unități medicale din județ. Este vorba despre bani pentru achitarea unor datorii vechi care ar fi putut duce spitalul în colaps financiar.

Conform președintelui Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, „Consiliul Județean Arad a alocat suma de 6.135.000 lei Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad pentru hrană, servicii de curățenie, pază, spălătorie reparare și întreținere echipamente medicale și pentru susținerea activității din cadrul Laboratorului de Cardiologie Intervențională”.

„Sănătatea oamenilor este o prioritate pentru Consiliul Județean Arad. Am alocat bani pentru a echilibra bugetul spitalului, pentru a rezolva unele restanțe financiare, astfel încât actul medical să nu sufere de lipsa finanțării”, a mai declarat președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca.

Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad înregistra la 30.06.2019 plăți restante în sumă de 7.632.829,61 lei, care includ facturi neachitate încă din luna martie ceea ce înseamnă ca în luna septembrie se vor transforma în arierate.

Cheltuielile salariale au creat probleme mari

Potrivit directorului economic al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, ec.Florina Ionescu, printre motivele care au condus la imposibilitatea achitării plăților restante se număra următoarele:
– indemnizația de hrană pentru toți angajații unității medicale și cheltuielile salariale pentru personalul angajat în anii 2018 și 2019 nu se asigură prin transferuri de la casa de asigurări de sănătate, acestea fiind achitate din venituri proprii;
– pentru perioada ianuarie – aprilie 2019 nu s-a încasat contravaloarea influențelor financiare determinate de creșterile salariale pentru personalul auxiliar, prevăzute în OUG 114/2018;
– în urma majorării salariului minim pe economie s-au înregistrat creșteri ale contractelor de prestări servicii pentru curățenie și pază;
– capacitatea de plată lunară este de 2.890.000 lei, iar obligațiile de plată de 4.081.760 lei pentru hrană, curățenie, pază, transport pacienți, întreținere echipamente medicale, medicamente și materiale sanitare și alte cheltuieli pentru întreținere și funcționare.

Sindicaliștii atrag atenția

La rândul său, Otinel Șandru, lider Sindicatul Sanitas Arad, a declarat „Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad a ajuns în imposibilitate de plată deoarece veniturile proprii nu se ridică la valoarea cheltuielilor generate într-o instituție medicală, iar spitalul funcționează cu o finanțare de 1/12 din bugetul anului 2018, în situația în care de pe 1 ianuarie 2019 s-au majorat salariile unor categorii de personal cu 25%, a crescut salariul minim pe economie, ceea ce a dus la majorarea contractelor cu furnizorii, iar Ordonanța 35/2019 reglementează că plata sumelor aferente plății influențelor financiare determinate de creșterile salariale se asigură pe anul în curs prin virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 2 ”Bunuri și servicii”, iar în fapt, aceste influențe s-au primit abia din luna mai. Mai mult decât atât, această situație face imposibilă acordarea voucherelor de vacanță, pentru angajați și creează nemulțumiri în rândul acestora, deoarece celelalte categorii de bugetari au beneficiat deja de vouchere, dar și de indemnizație de hrană prin finanțare direct de la bugetul de stat, lucru care nu se întâmplă și în cazul unităților medicale. Mulțumim conducerii Consiliului Județean Arad care și de această dată este alături de noi în această situație delicată, așa cum ne ajută și în renovarea și dotarea secțiilor cu aparatură performantă pentru ca personalul medical să își poată desfășura activitatea în condiții optime, iar pacienții să beneficieze de toate investigațiile necesare. Totodată, sperăm ca până la finele anului, angajații spitalului să beneficieze de toate drepturile prevăzute de lege, inclusiv de vouchere de vacanță”.