Arad: Dosarul electronic, documente trimise electronic, informații prin telefon, cereri de amânare a unor procese civile, printre măsurile luate de Tribunalul Arad, din cauza coronavirusului

Tribunalul și judecătoriile din județul Arad recomandă oamenilor să transmită documentele sau cererile în format electronic, prin poștă sau fax, iar informarea să se facă telefonic, și nu prin prezența la instanțe, pentru a evita pe cât posibil răspândirea infecțiilor cu coronavirus.

Celor care au procese li se recomandă să se prezinte la instanțe doar în cazurile în care sunt stabilite termene de judecată, termene pentru audierea de martori sau pentru depunerea de înscrisuri a căror caracter este urgent.

De asemenea, părțile pot cere judecarea cauzelor civile în lipsă sau amânarea acestora pentru motive medicale, dacă este cazul. Singura excepție de la regulă sunt în cazul proceselor de divorţ, în primă instanţă, când reclamantul trebuie să fie prezent în fața judecătorului.

Tribunalul Arad este o instanță model la nivel național în ceea ce privește informatizarea, dosarul electronic fiind introdus de mai mulți ani.

Persoanele care se află în carantină/izolare la domiciliu vor înştiinţa în scris completul de judecată printr-o cerere înaintată la dosar prin mijloace electronice.

Dosarul electronic permite comunicarea electronică securizată a citațiilor și a actelor de procedură de la instanțe și către instanțe, iar persoanele care au legătură cu cauză pot vedea şi descărca dosarul de judecată în format electronic de oriunde.

Mai multe informații despre cum avea acces la dosarul electronic, puteți obține sunând la Tribunalul Arad.

Dosarul electronic

Pentru a avea acces la dosarul electronic, este suficient ca în documentele înaintate instanţei, de preferinţă în partea introductivă, să fie menţionate: adresa de e-mail şi numărul de telefon mobil.

Pot solicita accesul la dosarul electronic: părţile din dosar, avocatul unei părţi, executorul şi lichidatorul, dosarul electronic putând fi accesat pe pagina http://tribunalularad.ro/ .

Cererea de acces la dosarul electronic poate fi descărcată de pe adresa http://tribunalularad.ro/ – cererea nu trebuie semnată, însă trebuie să fie însoţită de o copie a cărţii de identitate şi/sau dovada calităţii de reprezentant.

În cazul în care a fost menţionată deja adresa de e-mail şi numărul de telefon mobil în documentele depuse la instanţă, nu mai este necesară formularea unei cereri exprese de acces la dosarul electronic.