Arad: Amenzi de mai bine de 2 ori mai mari, pentru indisciplina în construcții din Arad, în primele 9 luni din 2019, comparativ cu 2018

Mult mai multe amenzi în valoare totală de peste 2 ori mai mare au fost aplicate în primele 9 luni din acest an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, decătre Poliția Locală Arad, pentru nerespectarea prevederilor legale în ceea ce privește disciplina în construcții, a anunțat Primăria Municipiului Arad.

Conform Poliției Locale Arad, în perioada în acest an au fost aplicate 142 de amenzi în valoare totală de 488.500 lei, comparativ cu anul trecut, în aceeași perioadă, când a fost aplicate 119 amenzi în valoare totală de 209.500 lei.

Pe lângă sancțiunile contravenționale aplicate în intervalul de referință, au fost semnalate organelor de cercetare penală un număr de 24 infracțiuni.

Pentru ce au fost aplicate cele mai multe amenzi

Conform Poliției Locale Arad, în temeiul Legii 50/1991/R, care privește autorizarea executării lucrărilor de construcții, în acest an au fost aplicate 115 amenzi în valoare totală de 424.000 lei, comparativ cu 101, cu un cuantum total al amenzilor de 165.000 lei, anul trecut.

Cele mai multe amezi din acest an, 108, în valoare de 186.500 lei, au fost întocmite de oamenii legi pentru lipsa autorizațiilor de construire. Alte două procese-verbale (6.000 lei) au fost întocmite pentru împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor și a actelor solicitate. Pentru neîndeplinirea obligației de aducere la starea inițială a terenurilor care au făcut obiectul contractelor de închiriere de către titularii de licențe/permise/autorizații, polițiștii locali au aplicat două amenzi contravenționale în cuantum total de 100.000 lei. Executarea de lucrări sau dezafectarea unor construcții cu nerespectarea prevederilor autorizației și a proiectului tehnic s-au soldat, la rândul lor, cu două amenzi în cuantum total de 100.000 lei.

Pentru nerespectarea prevederilor HCLM 235/2017, care cuprinde Regulamentul privind avizarea, executarea, urmărirea și recepționarea calitativă a lucrărilor edilitar – gospodărești (carosabil, trotuare, platforme, alei și zone verzi) din municipiul Arad, au fost aplicate alte 27 de amenzi în cuantum total de 64.500 de lei, comparativ cu anul trecut, când au fost aplicate 18 amenzi în valoate totală de de 44.500 lei.

În acest an, cele mai multe amenzi, 14, au fost întocmite pentru  nerefacere și neaducerea terenului la starea inițială (35.000 lei), 6 pentru netransportarea molozului de la locul lucrării (12.000 lei), 7 pentru lucrări fără aviz de săpătură (17.500 lei).

Pe lângă sancțiunile contravenționale aplicate în intervalul de referință, au fost semnalate organelor de cercetare penală un număr de 24 infracțiuni.