Arad: ANCOM: Intensitatea câmpului electromagnetic este sub limitele impuse de legislația în vigoare

„Măsurăm permanent nivelul câmpului electromagnetic prin intermediul senzorilor ficși și mobili, în preajma spitalelor, a școlilor și în locuri aglomerate. Rezultatele se încadrează fără excepție în limitele legale și sunt puse la dispoziția tuturor pe platforma online pe care Autoritatea a creat-o în acest scop”, a declarat președintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Sorin Grindeanu.

ANCOM monitorizează permanent intensitatea câmpului electromagnetic prin intermediul a 100 de senzori ficși de monitorizare de bandă largă amplasați în București și alte 62 de orațe din țară, ce sunt plasați în exterior, în spațiile publice în vecinatatea cărora există multiple surse de emisii radio.

În Arad există deasemenea astfel de senzori ficși care fac parte din rețeaua de senzori a ANCOM amplasați pe Bulevardul Revoluției nr. 46-48, repectiv în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, str. Andreny Karolyn nr. 2-4.

Senzor în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, str. Andreny Karolyn nr. 2-4

Senzor pe Bulevardul Revoluției nr. 46-48

Senzorii functionează permanent, transmițând măsurătorile către platforma www.monitor-emf.ro ,  o dată la 24 de ore. Rezultatele acestor măsurători sunt puse la dispoziția celor interesați pe platforma electronică, sub formă de hartă, care ofera și detalii cu privire la locul, perioada și nivelul măsurat al intensității câmpului electromagnetic, nivel exprimat în valoare absolută, dar și în procente față de nivelurile reglementate maxim permise.

Suplimentar față de monitorizarea permanentă a câmpului electromagnetic prin senzori ficți, conform planului anual de măsurători, ANCOM realizează și măsurători cu echipamente mobile, ale căror rezultate sunt accesibile: http://www.ancom.org.ro/masuratori-efectuate-de-ancom_5075

Măsurătorile sunt realizate de către ANCOM respectând recomandările europene în domeniu (Recomandarea CEPT ECC/REC/(02)04 privind metodele de măsurare a radiațiilor electromagnetice neionizante (9 kHz-300 GHz)), rezultatele obținute până în prezent arătând că nivelurile de emisie se situează mult sub limitele maxime admise de legislație.

În România, expunerea la câmp electromagnetic este reglementată prin lege, conform practicilor adoptate și în Uniunea Europeană. Astfel, Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz are la bază Recomandarea 1999/519/EC privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz până la 300 GHz), document de referință pentru toate statele membre ale UE, avizat de Comisia internațională de protecție la radiații neionizante (ICNIRP).

În acest context, institutiile aflate în subordinea Ministerului Sănătății, precum Institutul Național de Sănătate Publică, sunt entitățile în măsură să interpreteze din perspectiva sănătății publice rezultatele buletinelor ANCOM de măsuratori ale câmpului electromagnetic.

Conform atribuțiilor legale care îi revin în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații , activitatea ANCOM se limitează la analiza și expertizarea tehnică a utilizării frecvențelor radio pentru asigurarea compatibilității radioelectrice dintre stațiile și rețelele de radiocomunicații autorizate, pentru prevenirea apariției interferențelor prejudiciabile asupra spectrului radio cu utilizare neguvernamentală.