Arad: Fundaţia Româno-Germană de Pregătire şi Perfecţionare Profesională Vladimirescu-Arad a primit statutul de utilitate publică 

Fundaţia Româno-Germană de Pregătire şi Perfecţionare Profesională Vladimirescu-Arad a primit statutul de utilitate publică în cadrul ședinteție de Guvern care a avut loc marți, anunță Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Organizaţia nonguvernamentală asigură cursuri de calificare şi perfecţionare profesională în meserii cerute pe piaţa muncii, precum şi instruire antreprenorială şi consultanţă în afaceri.

Organizaţia dispune de resursele necesare desfăşurării mai multor tipuri de programe, respectiv: resurse umane (prin încheierea contractelor de prestări servicii cu persoane cu atribuţii de pregătire teoretică şi practică – formatori), resurse materiale (deţine ateliere proprii pentru tâmplărie manuală şi mecanică, confecţii îmbrăcăminte, instalaţii tehnico-sanitare, tapiţerie, construcţii, igiena corpului uman, prepararea şi servirea hranei) şi resurse financiare.

A format 11.500 de persoane

„În perioada 1993 – 2017, au fost instruite 11.500 persoane, din care: 4.590 persoane au participat la cursuri de calificare şi 6.910 au participat la alte tipuri de cursuri, cum ar fi de iniţiere, perfecţionare sau specializare”, se mai arată într-un comunicat de presă al Ministerului Muncii.

„Fundaţia Româno-Germană de Pregătire şi Perfecţionare Profesională Vladimirescu – Arad a dezvoltat în mod constant parteneriate cu instituţii publice relevante (de interes judeţean/ local), precum şi cu fundaţii din ţară care activează în domeniul social”, mai spune Ministerul Muncii.

Fundaţia Româno-Germană de Pregătire şi Perfecţionare Profesională Vladimirescu – Arad, care în ultimii 25 de ani s-a implicat activ în dezvoltarea competenţelor profesionale din România, a primit statutul de utilitate publică.

Principalul obiect de activitate al fundației este formarea şi perfecţionarea profesională a adulţilor.

Fundaţia Româno-Germană Vladimirescu, înființată în 1992

Fundaţia Româno-Germană Vladimirescu a fost înfiinţată în anul 1992 împreună cu fundaţiile din Timişoara şi Sibiu, în baza unui acord interguvernamental româno-german. Iniţial Fundaţia Româno-Germană a avut misiunea să ofere formare profesională în domeniul prelucrării lemnului.

În vederea acestei activităţi, partea română a furnizat spaţiile şi clădirile necesare în timp ce partea germană a finanţat amenajările şi utilajele, infrastructura necesară cazării şi servirii mesei pentru cca 70 de persoane, a pregătit cadrele didactice pentru instruirea teoretica şi practică şi a oferit know-how-ul aferent sistemului dual de formare profesională.

Cursuri în tot mai multe domenii. S-a ajuns la peste 20

Ulterior, odată cu diversificarea cererii de formare profesională şi a maturizării pieţei muncii în România, oferta de cursuri a Fundaţiei Româno-Germane s-a mărit continuu ajungându-se în prezent la o paletă de peste 20 de cursuri în domenii de mare interes pentru firme. Toate cursurile sunt autorizate în conformitate cu Ordonanţa Guvernului 129/2000 care reglementează formarea profesională a adulţilor în România.