Arad: Primăria Municipiului Arad pune la bătaie 1 milion de euro. Arădenii, așteptați să propună proiecte, iar cele mai votate vor fi transformate în realitate

1 milion de euro alocă Primăria Municipiului Arad pentru programul de bugetare participativă pentru 9 domenii de activitate, a anunțat, joi, primarul municipiului Arad, Gheorghe Falcă.

Astfel, Primăria Municipiului Arad dă startul programului și invită cetățenii să propună și să voteze proiecte pentru oraș, municipalitatea urmând să implementeze cele mai bune dintre idei.

Bugetarea participativă își propune implicarea cetățenilor într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Sunt invitaţi să participe la procesul de bugetare participativă cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Arad şi au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani.

Cele 9 teme pentru care se așteaptă proiecte

Temele pentru care se așteaptă propunero sunt Parcări sigure pentru biciclete şi cărucioare, Scuaruri şi terenuri disponibile pentru regenerare urbană, Terenuri disponibile pentru realizarea unor locuri de joacă sau Îmbunătăţirea calitativă a locurilor de joacă existente, Amenajare skate parc, Amenajarea unui parc destinat sportului şi mişcării în aer liber, inclusiv prin amplasarea de aparate de fitness în aer liber.

O altă temă este amenajarea Pieţei Catedralei.

Artă neconvenţională, prin care municipalitatea invită artiştii stradali să identifice spaţii care pot prinde viaţă şi mai ales culoare, Hărţi ale obiectivelor turistice din Municipiul și Digitalizarea sunt alte teme pentru care municipaliatea așteaptă propuneri.

Data limită de depunere a propunerilor este 28 februarie 2019.

Depunerea proiectelor, online și offline

Depunerea proiectelor se va putea face online pe site-ul www.primariaarad.ro sau offline prin completarea unor formulare tipărite care se vor găsi la Serviciul Relaţii cu Publicul (B-dul Revoluţiei nr.73 – Palatul Cenad, camera 5). După completare, acestea vor fi
trimise Primăriei Arad prin poștă sau pot fi aduse tot la Serviciul Relaţii cu Publicul. Proiectele depuse offline vor fi încărcate pe platforma online de un operator al Primăriei.

Toate proiectele vor fi postate pe siteul primăriei, unde vor fi votate decătre cetățeni, iar cele care vor aduna cele mai multe voturi vor fi implementate decătre municipalitate.

Regulamentul complet al programului va fi postat în curând pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, www.primariaarad.ro.

Ce trebuie să conțină proiectele

Pentru depunerea unui proiect vor fi completate următoarele informaţii:
a) Titlul proiectului:
• să fie concis şi să se refere la un anumit rezultat cheie al proiectului.
b) Domeniul în care se înscrie proiectul
• se va specifica domeniul în care se înscrie proiectul.
c) Descrierea proiectului
• formularea problemei, detaliată
• specificarea nevoilor identificate
• descrierea beneficiilor generale obţinute prin implementarea proiectului
d) Localizarea proiectului
• prin adresă, hartă, zonare
e) Durata proiectului

• estimarea duratei de implementare a proiectului.
f) Beneficiarii proiectului
• specificarea beneficiarilor proiectului
• explicarea valorii adăugate pe care proiectul o aduce beneficiarilor
g) Buget estimat
• se va completa valoarea estimată cu TVA
h) Documente ataşate
• fotografii, schiţe, planuri, alte documente suport
i) Modul în care iniţiatorul doreşte să se implice în proiect
• voluntariat, cofinanţare, sponsorizare.
j) Acțiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect
• etapele necesare implementării proiectului
k) Inițiatorul propunerii de proiect și datele de contact

Bugetarea participativă organizată în Municipiul Arad se va derula în cursul anului 2018-2019 şi cuprinde următoarele etape:

1. Înregistrarea participanţilor se va face pe o platformă online adaptată pentru dispozitivele mobile. Înregistrarea este obligatorie pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a putea vota.

2. Depunerea propunerilor de proiecte: fiecare cetățean poate formula una sau mai multe propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu) prin intermediul platformei pe care o vom promova în curând pe site-ul www.primariaarad.ro. Data limită de depunere a proiectelor este 28 februarie 2019.

3. Analiza tehnică şi legală a proiectelor de către municipalitate (durata:30 de zile): proiectele depuse vor fi analizate de Primăria Arad și vor fi ajustate din punct de vedere tehnic, al estimării, cu notificarea prealabilă a cetățenilor care le-au depus. Cele care sunt declarate eligibile vor fi publicate pe platformă și supuse votului cetățenilor.
Fiecare persoană al cărei proiect a fost declarat neeligibil poate să primească, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă.

4. Votul cetăţenilor (durata: 30 de zile): votul are loc în etape distincte, iar acţiunile necesare pentru implementarea proiectelor care au obținut cel mai mare număr de voturi urmează să fie cuprinse în bugetul Primăriei Municipiului Arad.