Măsurile fiscale. Ce domenii sunt cele mai afectate, unde vor crește cel mai mult taxele

Măsurile fiscale impuse de Guvernul Ciolacu, la recomandarea instituțiilor financiare internaționale, dar și a Comisiei Europene, vor duce la bulversarea mediului de afaceri.

Companiile mari (cu cifra de afaceri de peste 50 milioane euro) vor plăti un impozit de 1% pe cifra de afaceri dacă cel pe profit (de 16%) este mai mic.

Practic se introduce o formulă din care se scad diverse lucruri, precum investițiile, ori accizele.

Sunt exceptate companiile care desfășoară exclusiv activități de distribuție/furnizare/transport de energie electrică și gaze naturale și care sunt reglementați/licențiați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Băncile vor plăti un impozit suplimentar de 2% pe cifra de afaceri

În cazul băncilor se introduce un impozit suplimentar (pe lângă cel pe profit)de:

2%, pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025 inclusiv;

1%, începând cu data de 1 ianuarie 2026

Impozit suplimentar pentru industria de petrol și gaze naturale

Se introduce un impozit suplimentar de 0,5% și pentru companiile de petrol și gaze cu o cifră de afaceri de peste 50 milioane euro.

Practic, pe lângă impozitul pe profit să se aplice și acest nou impozit.

Nouă taxare la companiile mici

Se modifică taxarea microîntreprinderilor. Astfel, vor fi următoarele cote de impozitare.

1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro

3%, pentru microîntreprinderile care:

1. realizează venituri peste 60.000 euro; sau

2. desfășoară activități, principale sau secundare în diverse coduri CAEN

IT-știi vor plăti impozit pe venit pentru ce depășește 10.000 de lei, iar cei din construcții, agricultură și indutria alimentară vor plăti CASS

Se reduc excepțiile din IT, construcții, agricultură și industria alimentară.

Cei din IT vor plăti impozitul pe venit pentru suma ce depășete 10.000 de lei. De asemenea, ei vor fi scutiți de plata contribuției la Pilonul II de pensii, in sensul că pot opta pentru asta.

În ceea ce privește sectoarele construcții, agricultură și industria alimentară, angajații vor plăti contribuția la sănătate (CASS), deoarece oricum beneficiază de servicii.

Bonurile de masă, taxate suplimentar

Bonurile de masă au parte de o noutate: se va plăti contribuția la sănătate (CASS) pentru ele.

PFA-activități independente: plafon de 60 de salarii minime la sănătate

Persoanele fizice autorizate (PFA) și în general cele care au activități independente vor avea la CASS un plafon de 60 de salarii minime.

Practic, vor plăti 10% pentru orice sumă până în 60 de salarii. Cei care au venituri foarte mari sunt avantajați.

La ce bunuri și servicii crește TVA

Crește TVA de la 9% la 19% pentru livrarea de bere fără alcool și de alimente cu zahăr adăugat, al căror conținut total de zahăr este de minimum 10g/100g produs.

Se majorează de la 5% la 9% pentru:

-livrarea de locuințe sociale

-livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei

-livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură și alte sisteme de încălzire de înaltă eficiență

-serviciile constând în permiterea accesului la bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative, târguri, expoziții, cinematografe și evenimente culturale, altele decât cele scutite de taxă

Crește de la 5% la 19% TVA pentru:

-sălile de fitness

-livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiționale, autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Livrarea acestor alimente va fi însoțită de copia documentului de recunoaștere/atestare/certificare eliberat de autoritatea competentă, cu excepția livrării efectuate către consumatorul final.

Cota de 5% rămâne pentru:

-serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice;

-livrarea către persoanele fizice de lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare

-livrarea către persoane juridice sau alte entități, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, inclusiv școli, spitale, dispensare medicale şi unități de asistență socială, de lemn de foc

Apare acciza pentru băuturile cu zahăr

Se introduce o taxă pentru zahăr. Mai exact este vorba despre o acciză pentru:

-băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este cuprins între 5g – 8 g/100 ml de 40 lei/hl

-băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este peste 8 g/100 ml de 60 lei/hl

Prin zahăr adăugat se înțelege zahăr din trestie, zahăr brun, zaharoză cristalină, zahăr invertit, dextroză, melasă, zaharuri din miere, melasă și siropuri, cum ar fi sirop de malț, sirop de fructe, sirop de malț de orez, sirop de porumb, sirop de porumb bogat în fructoză, sirop de arțar, sirop de glucoză, glucoză-fructoză, fructoză, zaharoză, glucoză, lactoză, lactoză hidrolizată și galactoză adăugate ca ingrediente, zaharuri în nectaruri, cum ar fi nectarul de flori de cocos, nectarul de curmale, nectarul de agave, zaharuri din sucurile de fructe neîndulcite, concentrat de suc de fructe, zaharuri din piureuri de fructe si dulceață.

Impozit special pentru bunurile scumpe: case și mașini

Apare un impozit special pentru case și mașini.

Se va aplica pentru:

-persoanele fizice care, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, au în proprietate/proprietate comună clădiri rezidențiale situate în România, dacă valoarea impozabilă a clădirii, calculată depășește 2,5 milioane lei.

-persoanele fizice și persoanele juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate/înregistrate în România a căror valoare de achiziție individuală depășește 375.000 lei. Impozitul se datorează pe o perioadă de 5 ani începând cu anul fiscal în care are loc predarea-primirea autoturismului sau pentru fracțiunea de ani rămasă până la împlinirea perioadei de 5 ani de la această dată pentru cele la care predarea-primirea autoturismului a avut loc anterior.

-În cazul proprietăților reprezentând clădiri rezidențiale se va aplica o cotă de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local prin decizia de impunere și plafonul de 2,5 milioane lei;

-În cazul autoturismelor se va aplicare o cotă de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei.

Redevența pentru concesiunea transportului gazelor crește de 25 de ori

Se majorează de 25 de ori a redevența plătită pentru concesiunea transportului gazelor, de la 0,4% la 10%.

Impozitul pe veniturile neidentificate urcă de la 16% la 70%

Persoanele care nu pot justifica averile pe care le au vor plăti un impozit de 70%, în loc de 16% cum este în prezent.

Prin decizia de impunere ANAF va stabili cuantumul impozitului şi al accesoriilor.

Firmele nu vor mai putea fi dizolvate dacă au datorii la stat

Lista societăților pentru care Oficiul Național al Registrului Comerțului urmează să formuleze acțiuni de dizolvare ar urma să se afișeze în Buletinul electronic al registrului comerțului, cu cel puțin 60 zile calendaristice înainte și se transmite Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

În termen de 45 zile calendaristice de la data afișării/primirii listei, Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și orice alt creditor, comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, societățile care înregistrează obligații bugetare restante și/sau la care este în curs de desfășurare o acțiune de control fiscal, ori alte creanțe neachitate, caz în care se amână inițierea acțiunii de dizolvare, până la stingerea acestora, după caz, respectiv până la finalizarea acțiunii de control fiscal.

Același lucru și în cazul radierii.

Măsuri prin care se dorește reducerea cheltuielilor bugetare

Numărul total al posturilor de demnitate publică aprobate aferente funcțiilor de secretar de stat, consilier de stat, subsecretar de stat, vicepreședinte și al funcțiilor asimilate acestora, se reduce până la data de 1 ianuarie 2024 cu minim 25%.

Posturile vacante, din statele de funcții aprobate, cu excepția celor din cadrul unităților administrativ teritoriale și subdiviziunilor acestora se desființează.

*Se poate aproba înființarea de noi posturi pentru instituțiile, numai începând cu data de 1 iulie 2024 numai în cazuri temeinic justificate prin memorandum aprobat în Guvernul României sau după caz la nivel local numai cu aprobarea autorităților administrației publice locale prin hotărâre a consiliilor locale/județene.

Se desființează posturile de șef birou.

Personalul încadrat în funcția publică de șef birou beneficiază de toate drepturile legale odată cu eliberarea din funcția publică, inclusiv prin ocuparea, în condițiile legii, a unei funcții publice de conducere ierarhic superioare.

Odată cu desființarea funcției publice de șef birou se desființează și structurile organizatorice care funcționează ca birouri.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.