Califcarea profesională, obligatorie pentru administratorii de bloc. Polițiștii arădeni fac verificări

În cursul anului 2022, verificările efectuate de polițiștii locali cu atribuții în domeniul evidenței persoanelor au evidențiat activități de administrare a condominiilor desfășurate de persoane care nu dețin atestatul prevăzut cerințelor Legii 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.
 
 Pentru a se evita aplicarea unor sancțiuni pecuniare, al căror cuantum pornește de la 5000 de lei, Direcția Generală Poliția Locală Arad reiterează administratorilor de imobile/asociațiilor de proprietari din municipiu următoarele aspecte:
– data de 01 ianuarie 2022 a reprezentat termenul limită pentru obținerea certificatului de calificare profesională;
– pot fi atestate de Primarul Municipiului Arad pentru a îndeplini ocupația de administrator doar persoanele care dețin certificat de calificare;
– documentele necesare emiterii atestatului prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea 196/208 sunt certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, conform prevederilor art. 2 lit. f), cazierul judiciar care să ateste că persoana nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune de natură economico-financiară, respectiv cazierul fiscal;
– toți administratorii, atât administratorii atestați până în prezent cât și cei care doresc obținerea atestării, au obligația depunerii cu celeritate a unei copii a certificatului de calificare profesională la registratura Primăriei Municipiului Arad, pentru a putea să își păstreze funcțiile, conform legislației în vigoare privind asociațiile de proprietari;
– administrarea imobilelor include activități de administrare tehnică și întreținere a proprietății comune, de contabilitate și de casierie, prin urmare pentru îndeplinirea obiectului principal de activitate, persoanele juridice au obligația obținerii atestatului în condițiile legii pentru toți angajații acestora care prestează activitatea de administrare a condominiilor;
– atestatul este valabil 4 ani de la data emiterii și poate fi reînnoit în aceleași condiții în care a fost emis;
– expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului determină automat imposibilitatea exercitării activității de administrare a condominiilor (art.64/Legea 196/2018);
– administrarea proprietății comune aferente condominiului este în sarcina asociației de proprietari, iar în acest scop, asociația încheie cu administratori autorizați, contracte în numele proprietarilor. Prin urmare, funcționarea cu persoane neatestate supune asociația riscului (răspunderea unei persoane fără atestat este cu siguranță mai restrânsă, fiind mai greu de dovedit calitatea acestuia), în caz de neîndeplinire a obligațiilor administratorului, când acesta nu este descărcat de gestiune, putând fi acționat în instanță de asociația de proprietari.
 
Desfășurarea activității de administrare fără a deține atestat valabil în acest sens, constituie contravenție și se sancționează cu amendă în cuantum între 5.000 – 10.000 lei conform art. 102, alin. (2), litera d)/Legea nr. 196/2018. Constatarea contravențiilor, respectiv aplicarea sancțiunilor se face de către primari ori împuterniciții acestora sau de către Poliția Locală.

Sursa: Realitatea de Arad

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.