Începe curățenia de primăvară la Arad

Asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul localităților, buna gospodărire a acestora și respectarea normelor de igienă constituie o obligație fundamentală a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, a operatorilor economici și a altor persoane fizice și juridice deopotrivă.
 
În acest sens, la fel ca în fiecare an, Primăria Municipiului Arad prin Serviciul Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban și-a propus ca în perioada 01.03 – 04.05.2023 să invite toți membrii comunității să participe la campania de mediu intitulată Curățenia generală de primăvară.
 
Obiectivul general al acestui program de curățenie este reprezentat de igienizarea și salubrizarea spațiilor verzi și a spațiilor publice. Astfel, printre obiectivele specifice se numără curățarea terenurilor de frunze și crengi, salubrizarea spațiilor verzi prin colectarea deșeurilor de orice fel. Subliniem faptul că, în funcție de condițiile meteorologice, se vor presta și activități de spălare manuală și mecanizată a trotuarelor, carosabilului și a mobilierului stradal.
 
Tot în cadrul acestui program se vor colecta de la cetățeni biodeșeurile provenite din toaletarea copacilor (crengi, ramuri) și tufișurilor, dar și alte deșeuri organice (frunze și iarbă) rezultate din activitățile gospodărești specifice de întreținere a spațiilor verzi, numai pe durata zilelor rezervate acțiunii edilitare în fiecare zonă în parte. Aceste tipuri de deșeuri sunt colectate cu sprijinul SC Gospodărirea Comunală Arad SA și SC Rogera SRL.
 
În cazul cetățenilor care locuiesc în gospodării individuale (case), biodeșeurile supuse atenției vor fi preluate din fața gospodăriei acestora, în limita a doi mc/gospodărie. Pentru cantitățile de deșeuri care depășesc limita a doi mc/gospodărie există posibilitatea predării acestora, în regim propriu, de către deținători, la Stația de Compostare în Tunel Arad, situată în zona CET, Șoseaua de Centură Nord.
 
Pe de altă parte, locuitorii din cartierele de blocuri care au desfășurat activități de întreținere a spațiilor verzi din zona asociațiilor de proprietari, vor depozita deșeurile la punctele de colectare a deșeurilor din apropierea acestora.
 
Campania de colectare a biodeșeurilor se desfășoară cu respectarea anumitor condiții. Astfel, crengile și ramurile arborilor trebuie tăiate, de către deținătorul acestora, la dimensiunea de maximum doi metri, aspect condiționat de faptul că mărunțirea facilitează activitatea de colectare și transport.
 
Nu se vor prelua deșeuri reprezentând crengi sau trunchiuri de copaci care depășesc dimensiunea anterior menționată. Ulterior, crengile mărunțite vor fi amplasate în fața imobilelor în grămezi, fără a fi legate cu sârmă. În aceeași ordine de idei, frunzele și iarba se vor depozita în saci. Subliniem faptul că nu se vor colecta sacii care conțin și alte deșeuri (deșeuri reciclabile, deșeuri din construcții și demolări etc.). Acestea din urmă nu fac obiectul prezentei campanii.
 
Subliniem faptul că depozitarea deșeurilor se va realiza într-o asemenea manieră încât să nu stânjenească circulația publică (pietonală și auto) și fără a aduce atingere altor tipuri de deșeuri (deșeuri menajere, deșeuri din construcții și demolări, deșeuri voluminoase etc.).
 
Cetățenii trebuie să depoziteze deșeurile vegetale în ziua precedentă colectării sau în dimineața zilei colectării. Acțiunea se va desfășura eșalonat pe zone ale orașului, astfel că activitatea de colectare a deșeurilor vegetale se realizează exclusiv în perioada programată pe fiecare cartier.
 
ATENȚIE! Utilajele de colectare și transport vor trece o singură dată pe stradă, astfel că persoanele care vor scoate deșeurile după finalizarea curățeniei pe strada lor, vor suporta costul transportului sau amendă contravențională.
 
Acțiunea de salubrizare intitulată generic “Curățenia de Primăvară” se desfășoară prin intermediul prestatorilor de servicii publice și de interes local aflați în relație contractuală cu Primăria Municipiului Arad.

Sursa: Realitatea de Arad

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.