Președinții asociaților de locatari trebuie să actualizeze datele trimise primăriei din Arad

În domeniul înființării, organizării și funcționării asociațiilor de proprietari, legislația consacrată (Legea nr.196/20 iulie 2018) prevede faptul cã în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii menționate președinții asociațiilor de proprietari constituite pe raza municipiului Arad aveau obligativitatea transmiterii către autoritățile administrației publice locale (Primăria Municipiului Arad) a numelui și datelor de contact actualizate privind președintele, comitetul executiv, comisia de cenzori/cenzorul și administratorul.
 
În aplicarea legii, administrația locală îndeplinește în cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin Serviciul Relații cu Publicul și Asociații de Proprietari, atribuții de sprijinire, îndrumare și control al asociațiilor de proprietari.
În vederea facilitării comunicării dintre autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile de proprietari, preşedintele asociaţiei este obligat să transmită structurii din cadrul primăriei, în termen de 30 de zile de la data modificării, datele de contact actualizate privind preşedintele, membrii comitetului executiv, membrii comisiei de cenzori sau, după caz, cenzorul şi administratorul.
 
Totodată, conform art.57, lit.f), în realizarea atribuțiilor sale, președintele asociației de proprietari gestionează modul de îndeplinire a obligațiilor ce revin asociației de proprietari în raport cu autoritățile publice, neîndeplinirea atribuțiilor de către președinte constituind contravenție și sancționându-se cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.
 
În vederea actualizării permanente a bazei de date existente la nivelul Primăriei, referitor la asociațiile de proprietari ce funcționează în municipiul Arad, polițiștii locali din cadrul Biroului Evidența Persoanelor verifică modul în care președintele asociației își îndeplinește atribuțiile încredințate de lege, inclusiv pe linia comunicării cu autoritățile publice locale.

Sursa: Realitatea de Arad

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.