Proprietarii clădirilor (persoane fizice sau juridice) sunt obligaţi, conform reglementărilor legale în vigoare, să asigure starea tehnică corespunzatoare a acestora, prin efectuarea lucrărilor de reabilitare, consolidare, restaurare, reparaţii curente şi de întreţinere.
 
Astfel, potrivit Hotărârii Consiliului Local Municipal Arad nr.235/2017 cei care nu s-au conformat, au fost supraimpozitați sau somați.
 
În cazul în care, până în prezent, s-au inițiat/finalizat demersurile privind îmbunătățirea aspectului imobilelor, polițiștii locali, membri ai Comisiei organizate la nivelul Primăriei anunță proprietarii care s-au conformat măsurilor dispuse prin Somație, să depună la Primăria Municipiului Arad un material justificativ (foto cu imobilul renovat sau autorizație de construire însoțită de dovada începerii lucrărilor – anunț ISC Arad și Primăria Municipiului Arad).
 
Hotărârea susmenționată prevede, la art.28, că ”proprietarilor le revine obligaţia notificării către Primăria Municipiului Arad a oricăror măsuri de remediere luate, până cel târziu la data de 15 noiembrie, în caz contrar impozitul majorat se aplică automat şi în anii fiscali următori la nivelul cotei de majorare stabilită de Consiliul Local al Municipiului Arad”.
 
În baza notificării efectuate, Comisia organizată la nivelul Primăriei, va verifica situația din teren și va întocmi o notă de constatare, cu propunerea de scoatere a imobilului respectiv de la supraimpozitare, în cazul în care imobilul a fost renovat.
 
Pentru clădirile aflate în faza ”documentație aprobată”, pe perioada de valabilitate a acesteia, nu se va aplica un impozit majorat, urmând ca, la finele perioadei, să se stabilească nivelul de impozitare în funcție de demersurile efectuate de proprietari.

Sursa: Realitatea de Arad